За нас
 
   
   

 

От 2010 г. Британски културен център обучава курсисти по английски език, руски език и компютърна грамотност, след спечелен лиценз по Европейската програма "Развитие на човешките ресурси" към Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, като до този момент сме обучили над 550 души.


През 2006 г. Британски културен център спечели конкурс на Министерството на образоването и науката за обучение по английски език на 100 учители от държавни училища от Бургас, Айтос и Карнобат, както и за обучение на 20 директори на общински училища на територията на община Бургас.


Сред големите фирми,чиито служители са обучавани при нас, са Лукойл Нефтохим"-Бургас, фабриката за шоколадови изделия "Победа" АД, "Мосю Бриколаж",банки, търговски фирми и др.БРИТАНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
предлага висококвалифицирано обучение по чужди езици, съобразено с изискванията на професионалния профил на потенциалните курсисти.

Наши съюзници във висококвалифицираното обучение са:
  • Английското  издателство   Longman ,водещо издателство в света във всички сектори на образованието.Вече 280 години името на Longman  е световен символ за високо качество и новаторство в областта на обучението по английски език.

  • Световноизвестното издателство Oxford  University Press - повече от 500 години качествено обучение по английски език


Ние предпочитаме тези издателства заради техните модерни, колоритни, "интелигентни", енциклопедични и изградени върху автентични материали учебни системи.

В своите часове преподавателите от Британски културен център развиват не само уменията четене,писане,слушане,говорене, но и артистичността на курсистите.Те стимулират творческите заложби във всяка дейност и съдействат за публична изява на своите възпитаници в областта на музиката,изящното изкуство и др.

 
 
   
  Начало › За нас