Какво предлага Британски Културен Център ?   Какви нива на обучение предлага Британски Културен Център ?
 • Безплатен входящ тест за определяне нивото на знания и насочване към подходяща група за  обучение.

 • В хода на обучението всички курсисти полагат текущи, срочни и финални тестове.

 • След всеки успешно завършен курс на обучение вие може да удостоверите получените знания и умения по езика с лицензиран сертификат, според Европейската езикова рамка. 60 процента верни отговори в теста е минимумът, за да преминете в по-горно ниво на обучение.

 • Успехът в нашето обучение се крие в комуникативния подход на обучение, който гарантира напредък и равностойно овладяване на четирите основни умения - разбиране при четене и слушане, изразяване в писмена и устна форма.

 • Преподавателите умело окуражават курсистите да бъдат активни в учебния процес,да прилагат наученото в разиграването на често срещани в действителността житейски и работни ситуации като крайната цел е да се победи езиковата бариера.
 • Целогодишно обучение по английски език за деца и възрастни на всички нива:
  Beginners   Pre-intermediate
  Elementary Intermediate
  Upper Intermediate
 • Подготовка за :
  FCE - First Certificate in English
  CAE - Certificate in Advanced English
  TOEFL
  IELTS
  English speaking club


 • Целогодишно и интензивно обучение по италиански, испански, френски, немски, гръцки и руски език

 • Индивидуално обучение по всички изброени езици

 • Обучение по български език и руски език за англоговорящи.

Времето за провеждане на заниманията и седмичната интензивност се определят спрямо желанията на курсистите в рамките на възможностите на центъра.

  Начало