1 2 3 4 [ 5 ]Групата по английски език по Европейската програма "Аз мога повече" благодари на преподавателя си г-н Стефан Генджов за професионализма, с който им предаде 300 часа знания ...
Групата по английски език, с преподавател Диана Кънева,
току що е получила своите сертификати, след 300 часа обучение
по Европейската програма "Развитие на човешките ресурси".
Групата по английски език с преподавател Мария Климентова,успешно достигна ниво В1 в обучението си по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Малките възпитаници на Британски културен център не могат да се нарадват на сертификатите си след едногодишно обучение по английски език с преподавателката си Мариана Браун.
С много знания и позитивни емоции завършиха своето обучение по английски възпитаниците на преподавателката Катя Мицова по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".