1 2 [ 3 ] 4 5
Раздаване на сертификати на група,успешно завършила курс по компютърна грамотност.

Група по английски език,успешно защитила тест по 3 нива по Европейската езикова рамка.

Служителите на бургаското поделение на "Български пощи" ЕАД вече спокойно общуват на английски език.
С няколко хиляди английски думи се увеличи речниковия запас на групата по английски език, която завърши обучение от 300 учебни часа.
До ниво B2 достигна групата по английски език, която завърши курса на обучение по Програма "Развитие на човешките ресурси" на 16 септември 2010 година.